Khung ảnh lớn.

Được chạm khắc bằng tay và sơn màu trắng cổ. 

Kích thước: 8 "x 10" Inch. 

 

Khung ảnh màu trắng cổ này là một tác phẩm nghệ thuật thực sự. Trông phong cách rất cổ điển. Chúng tôi sử dụng chất lượng tốt nhất gỗ xoài dày dặn để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các loại hình dạng, thiết kế và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

Khung ảnh lớn

SKU: AHP424
5$Giá
  • khung tranh cổ, khung tranh, khung ảnh, khung gỗ, khung gỗ chạm khắc bằng tay, khung gỗ handmade, khung ảnh gỗ, khung ảnh handmade, khung tranh handmade, khung handmade bằng gỗ, khung gỗ cổ