Khung ảnh bằng gỗ với kết thúc cổ.

Kích thước: 7 "x 5" Inch,  Trọng lượng: 0,600  Kilôgam.

 

Khung ảnh này được chạm khắc bằng tay và vẽ bằng tay rất đẹp. Chúng tôi sử dụng gỗ xoài dày dặn chất lượng tốt nhất để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các công việc đều được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

Khung tranh cổ

SKU: AHP417
3$Giá