Bộ 3 Giá Giữ Nến Bằng Gỗ.

Hoàn thiện bằng đồng cổ chạm khắc bằng tay.

Chiều cao      : 18.0 ",  15,0 ",  12.0 inch   theo thứ tự.

Độ dày  : 3.0 inch.

Căn cứ         : 6.0 ", 6.0", 5.0 "   Inch  theo thứ tự. 

 

Những giá nến cao này có ba kích cỡ. Thích hợp để sử dụng trên sàn và bàn cả hai. Hoàn thành công việc thủ công với tất cả các công việc khắc tay và sơn tay. Có thể được tùy chỉnh về kích thước, màu sắc và kết thúc khác nhau. Tất cả các kết thúc và màu sắc có thể được thay đổi lẫn nhau. 

Giá đỡ nến

SKU: AHC500a, 500b, 500c
0$Giá
  • Giá nến, Giá nến bằng gỗ, giá đỡ nến, Giá nến trên sàn, Giá nến để bàn, Chân nến, Giá nến trụ, Gỗ giá đỡ nến, Chân nến