Bộ 2 bình nhôm phẳng khắc nổi xoắn ốc

Kết thúc bằng đồng đen sáng bóng

H: 66 cm, L: 22 cm Trọng lượng: 2.600 Kg

H: 51 cm, L: 22 cm Trọng lượng: 2.000 Kg

Bình nhôm phẳng

SKU: AHV935a, 935b
51$Giá