Tượng nhỏ thủ công Bulls cặp đấu

Làm bằng đồng thau nguyên chất

Kết thúc: Đánh bóng, Kích thước: 3,5 inch mỗi

Trọng lượng: 1.600 Kg

Tượng Bulls cặp đồng thau

SKU: AMM1010
27$Giá