Bình dài nhôm bộ 2

Kết thúc - bàn chải màu đen và bạc vẽ tay

H: 65 cm, L: 27 cm, W: 15 cm Trọng lượng: 2.730 Kg

H: 46 cm, L: 23 cm, W: 12,5 cm Trọng lượng: 1.600 Kg

Bình dài thủ công bằng nhôm

SKU: AHV916a, 916b
48$Giá