Khung ảnh thủ công trong nền đánh bóng gỗ với thiết kế chạm khắc màu trắng. Kích thước: 6 "x 4" Inch,  Trọng lượng: 0,450 Kg.

 

Khung ảnh này được chạm khắc bằng tay và vẽ bằng tay rất đẹp. Chúng tôi sử dụng chất lượng tốt nhất gỗ xoài dày dặn rất tốt để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các công việc đều được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

 

Tùy chỉnh có thể được thực hiện theo yêu cầu và các mẫu có sẵn trong thời gian nhanh chóng. Tất cả các khung gỗ có thể được tùy chỉnh thành nhiều kích thước khác nhau, sơn tay và thiết kế chạm khắc gỗ.

Khung ảnh thủ công

SKU: AHP403
3$Giá
  • picture frame wood, frame picture