Rocket Vase Aluminium Bộ 2

Kết thúc màu bạc đen sáng bóng

H: 59 cm, L: 29 cm Trọng lượng: 3.500 Kg

H: 44 cm, L: 23 cm Trọng lượng: 1.900 Kg

Bình kim loại dài bằng tay

SKU: AHV928a, 928b
67$Giá