Bình dài bằng nhôm có sọc bộ 2

Hoàn thiện - Hai tông màu đen bạc và đồng

H: 82 cm, L: 18 cm Trọng lượng: 2.750 Kg

H: 66 cm, L: 16 cm Trọng lượng: 2.200 Kg

Bình nhôm dài

SKU: AHV944a, 944b
59$Giá