Bình vuông nhôm có sọc bộ 2

Hoàn thiện - Hai tông màu đen bạc và đồng

H: 26 cm, L: 26 cm Trọng lượng: 2.150 Kg

H: 21 cm, L: 21 cm Trọng lượng: 1.250 Kg

Bình vuông bằng nhôm

SKU: AHV948a, 948b
33$Giá