Bình có lỗ bằng nhôm làm bằng tay

Kết thúc - Đánh bóng sáng bóng

H: 35 cm

Trọng lượng: 1.350 Kg

Bình nhôm thủ công

SKU: AHV919
17$Giá
 • Title :  holed vase aluminum handmade

  Brand : ARTASHI

  MPN : INARTAAHV919

  SKU : AHV919

  Material : Aluminum

  Condition : New

  Price Valid Upto : 03-31-2022 otherwise valid till next update

  Description :

  Holed Vase  Aluminum Handmade

  Finish - Shiny Polish

  Size : 

  Height : 35 cm

  Weight :  1.350 Kg

  Adult : No

  Review : You can rate our products from 1 to 5