Bộ 2 bình nhôm phẳng khắc nổi xoắn ốc

Kết thúc màu bạc đen sáng bóng

H: 37 cm, L: 29 cm Trọng lượng: 3.900 Kg

H: 32 cm, L: 25 cm Trọng lượng: 2.100 Kg

Bình nhôm Bộ 2

SKU: AHV940a, 940b
58$Giá