Bộ 2 lọ nhôm nổi xoắn ốc

Kết thúc màu bạc đen sáng bóng

H: 21 cm, L: 37 cm Trọng lượng: 1.600 Kg

H: 17 cm, L: 29 cm Trọng lượng: 1.100 Kg

Bình nhôm Bộ 2

SKU: AHV942a, 942b
32$Giá