Bộ 2 lọ nhôm nổi xoắn ốc

Kết thúc bằng đồng đen sáng bóng

H: 21 cm, L: 37 cm Trọng lượng: 1.600 Kg

H: 17 cm, L: 29 cm Trọng lượng: 1.100 Kg

Bình nhôm Bộ 2

SKU: AHV943a, 943b
32$Giá