Khung ảnh chạm khắc bằng gỗ màu trắng cổ.

Kích thước: 5 "x 7" Inch,  Trọng lượng: 0,500  Kilôgam.

 

Khung ảnh này được chạm khắc bằng tay rất đẹp và sơn màu trắng cổ. Chúng tôi sử dụng chất lượng tốt nhất gỗ xoài dày dặn để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các công việc đều được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

Khung tranh khắc gỗ

SKU: AHP416
3$Giá
  • antique picture frame, picture frame wooden