Khung ảnh thiết kế với đánh bóng và thiết kế chạm khắc bằng tay.

Kích thước: 6 "x 4" Inch,  Trọng lượng: 0,450 Kg.

 

Khung ảnh này được làm rất đẹp trong thiết kế chạm khắc bằng tay và đánh bóng gỗ. Chúng tôi sử dụng gỗ xoài dày dặn chất lượng tốt nhất để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các công việc đều được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

Khung ảnh thiết kế

SKU: AHP401
2,92$Giá
  • picture frame wood, photo frame wood