Lọ cắm hoa  

Chúng tôi sản xuất rất nhiều lọ hoa và bình trồng thủ công bằng cả gỗ và kim loại. Lọ gỗ được làm bằng một số màu sơn thủ công và một số kiểu dáng chạm khắc bằng tay. Chúng là cả hai loại cổ và đương đại.

Bình kim loại được làm bằng kim loại như sắt, nhôm, đồng thau, v.v.

Chúng cũng được làm theo một số hình dạng, hoàn thiện và thiết kế, sơn màu bằng tay và gia công tấm kim loại cắt bằng tay.  

 

Trang này chỉ là một trang tham khảo cho Bình và chậu trồng của chúng tôi.  

Bạn cần hoàn thành Quy trình Đăng ký Đăng ký để truy cập tất cả các trang với đầy đủ thông tin chi tiết và Giá trên:

 

Catalog Bình