Chính sách bảo mật

Tất cả các sản phẩm được bán ở đây trên trang web này đều được làm bởi những nghệ nhân làm việc chăm chỉ và phần thiết kế sản phẩm cũng đòi hỏi sự đầu tư rất lớn và sự chăm chỉ của người bán. Bất kỳ cá nhân hoặc danh tính doanh nghiệp nào, sao chép sản phẩm hoặc thiết kế của chúng tôi mà không   của chúng tôi   bằng văn bản   đồng ý   trong     cái này   về,   sẽ   thì là ở   chịu trách nhiệm     đến     tiền lương     đền bù   như   tuyên bố   qua  ARTASHI ẤN ĐỘ.  

 

Đây là một trang web được bảo mật và mọi nỗ lực có thể được thực hiện bởi việc quản lý danh tính doanh nghiệp của người bán, để bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

 

Chúng tôi tin rằng trong khi giao dịch trên trang web này, bạn đã hiểu đúng tất cả các điều khoản sử dụng trên trang web này. Người bán cũng đảm bảo bán  sản phẩm thủ công chất lượng cao thông qua trang web này. Chúng tôi khẳng định rằng bạn sẽ không bao giờ hối hận khi mua một sản phẩm của thương hiệu ARTASHI từ ARTASHI ẤN ĐỘ và trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc đến từ bàn tay của những nghệ nhân lành nghề của chúng tôi.  

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để có giao diện người dùng và khách hàng tốt hơn và lướt web trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không lạm dụng bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ bạn và chúng tôi không bán dữ liệu của bạn. Thông tin cá nhân của bạn luôn được giữ an toàn và nguyên vẹn, vì vậy bạn không phải lo lắng.

Bằng cách Đăng nhập vào trang web của chúng tôi, chúng tôi cho rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi.

 

Mua sắm vui vẻ !!