Khung chạm khắc bằng gỗ.

Chạm khắc bằng tay và vẽ tay màu trắng cổ  với cảm ứng vàng.

Kích thước: 6 "x 4" Inch.

 

Khung ảnh này được chạm khắc bằng tay rất đẹp và được sơn màu trắng cổ bằng tay với màu vàng. Chúng tôi sử dụng chất lượng tốt nhất gỗ xoài dày dặn để chạm khắc khung của chúng tôi. Tất cả các công việc đều được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi.

 

Tùy chỉnh có thể được thực hiện theo yêu cầu và các mẫu có sẵn trong thời gian nhanh chóng. Tất cả các khung gỗ có thể được tùy chỉnh thành nhiều kích thước khác nhau, sơn tay và thiết kế chạm khắc gỗ.

Khung chạm khắc bằng gỗ

SKU: AHP425
3$Giá
  • khung tranh cổ, khung tranh, khung ảnh, khung gỗ, khung gỗ chạm khắc bằng tay, khung gỗ handmade, khung ảnh gỗ, khung ảnh handmade, khung tranh handmade, khung handmade bằng gỗ, khung gỗ cổ