Ảnh chạm khắc bằng tay  khung gỗ. 

Được chạm khắc và đánh bóng bằng tay. 

Kích thước: 5 "x 7" Inch. 

 

Khung ảnh này trông rất duyên dáng và nghệ thuật. Tất cả công việc được thực hiện bởi bàn tay của các nghệ nhân sử dụng các công cụ nhỏ. Tất cả các loại thiết kế, chạm khắc và hoàn thiện đều có sẵn với chúng tôi. Tất cả các khung gỗ có thể được tùy chỉnh thành nhiều kích thước khác nhau, công việc sơn tay, công việc chạm khắc gỗ, v.v.

Khung ảnh chạm khắc bằng tay bằng gỗ

SKU: AHP420
3$Giá
  • khung tranh cổ, khung tranh, khung ảnh, khung gỗ, khung gỗ chạm khắc bằng tay, khung gỗ handmade, khung ảnh gỗ, khung ảnh handmade, khung tranh handmade, khung handmade bằng gỗ, khung gỗ cổ