Bộ 2 lọ nhôm chạm nổi xoắn ốc

Kết thúc bằng đồng đen sáng bóng

H: 47 cm, L: 15 cm Trọng lượng: 1.300 Kg

H: 35 cm, L: 13 cm Trọng lượng: 0,750 Kg

Bộ 2 lọ nhôm handmade

SKU: AHV931a, 931b
28$Giá