Bình cổ dài bằng nhôm có sọc bộ 2

Hoàn thiện - Hai tông màu đen bạc và đồng

H: 54 cm, L: 25 cm Trọng lượng: 1.900 Kg

H: 45 cm, L: 25 cm Trọng lượng: 1.500 Kg

Bình cổ dài bằng nhôm

SKU: AHV945a, 945b
47$Giá