Bộ 2 bình nhôm phẳng khắc nổi xoắn ốc

Kết thúc bằng đồng đen sáng bóng

H: 37 cm, L: 29 cm Trọng lượng: 3.900 Kg

H: 32 cm, L: 25 cm Trọng lượng: 2.100 kg

Bình nhôm Bộ 2

SKU: AHV941a, 941b
58$Giá